Szkolenia dla handlowców

Handlowcy szkoleni są wg Programu „Rozwiązania zintegrowanego systemu dachowego Braas. Obliczenia ilościowe materiałów na dachy. Pokrycia dachówkowe – wartości dodane”. Szkolenia odbywają się w Gdańsku, Zakopanem oraz Radomiu. Mają za zadanie usystematyzowanie wiedzy z zakresu zastosowań elementów systemu dachowego oraz podstaw budowy przegrody dachowej. Podczas szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności rozrysowywania dachów i przeprowadzania obliczeń ilościowych niezbędnych produktów. Szkolenie kierowane jest do handlowców zajmujących się pokryciami dachowymi i mających już doświadczenie w pracy, ale także dla tych, którzy w dachowym segmencie rynku zaczynają pracę.