Szkolenia dla dekarzy

Obecnie dekarze szkoleni są według sześciu programów specjalistycznych.

Szkolenie podstawowe „Projektowanie i budowanie przegrody dachowej z zastosowaniem rozwiązań systemowych Braas” pozwala na nabycie lub usystematyzowanie wiedzy na temat projektowania przegrody dachowej oraz budowy dachu. Podczas szkolenia szczegółowo omawiane są zasady doboru i konstruowania kolejnych warstw w przegrodzie dachowej i jej wykonywania, a także prawidłowego stosowania rozwiązań systemowych Braas. Szkolenie kierowane jest do wszystkich dekarzy - zarówno tych, którzy chcą odświeżyć wiedzę na temat przegrody dachowej jak i tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z rzemiosłem dekarskim.

Szkolenie specjalistyczne „Komin, kosz i okap. Zasady prawidłowego wykonywania trudnych detali dachów” pozwala na nabycie lub usystematyzowanie wiedzy na temat funkcjonowania przegrody dachowej i rozwiązań systemowych Braas. Podczas szkolenia szczególny nacisk kładziony jest na dokładne omówienie i przetrenowanie poprawnych rozwiązań w obrębie okapów, koszy i kominów. Szkolenie kierowane jest do dekarzy chcących poszerzyć wiedzę na temat rozwiązań technicznych stosowanych w trudnych detalach dachów i umożliwia przećwiczenie prawidłowego ich wykonywania.

Szkolenie specjalistyczne „Karpiówka Opal, karpiówka Opal wieżowa na wieżach, stożkach i krzywiznach. Specyfika układania dachówek płaskich”. Szkolenie prowadzone jest w Zakopanem i kierowane jest do dekarzy mających już doświadczenie w układaniu dachówek zakładkowych i chcących poszerzyć swoje umiejętności w zakresie stosowania dachówki karpiówki. Podczas szkolenia omawiane i trenowane są zasady układania karpiówek Opal w łuskę i koronkę, oraz zasady układania karpiówek na stożkach i krzywiznach. Na szkoleniu omawiana jest także specyfika układania dachówek płaskich (np. Tegalit, Teviva, Turmalin, Smaragd).

Szkolenie specjalistyczne „Karpiówka Opal na wolim oku” prowadzone w Gdańsku przeznaczone jest dla dekarzy z doświadczeniem w układaniu dachówek karpiówek i chcących poszerzyć swoje umiejętności w zakresie układania ich na wolim oku. Podczas szkolenia omawiane są zasady konstruowania wolego oka i układania na nim karpiówki Opal. Szczególny nacisk położony jest na samodzielne konstruowanie w dwóch wariantach ściany czołowej wolego oka oraz łatowanie i układanie karpiówek na wolim oku.

Szkolenie specjalistyczne „Blachodachówki AeroDek Quadro i AeroDek. Zasady układania”. Podczas szkolenia uczestnik nabędzie lub usystematyzuje wiedzę na temat funkcjonowania przegrody dachowej i rozwiązań systemowych Braas, a w szczególności systemu AeroDek Quadro i AeroDek. Podczas szkolenia szczególny nacisk kładziony jest na omówienie i przetrenowanie zasad układania pokryć AeroDek Quadro i AeroDek. Szkolenie kierowane jest do dekarzy chcących poznać system AeroDek Quadro i AeroDek lub pogłębić informacje na ich temat.

Szkolenie specjalistyczne „Blachodachówki AeroDek i AeroDek Quadro. Zasady układania”. Podczas szkolenia uczestnik nabędzie lub usystematyzuje wiedzę na temat funkcjonowania przegrody dachowej i rozwiązań systemowych Braas, a w szczególności systemu AeroDek Harenda, Tradition i AeroDek Quadro. Podczas szkolenia szczególny nacisk kładziony jest na omówienie i przetrenowanie zasad układania pokryć AeroDek Harenda i AeroDek Quadro. Szkolenie kierowane jest do dekarzy chcących poznać system AeroDek Harenda, Tradition i AeroDek Quadro lub pogłębić informacje na ich temat.

Szkolenie specjalistyczne „Zawilgocenia i Wentylacja” przeznaczone jest dla dekarzy, którzy chcą poszerzyć i uzupełnić wiedzę na temat zawilgoceń przegród dachowych oraz rozwiązań skutecznej wentylacji. W czasie szkolenia duży nacisk kładziony jest na uporządkowanie pojęć fizycznych związanych z zawilgoceniem. W czasie szkolenia analizowane są przyczyny zawilgoceń w przegrodach dachowych. Omawiane są skuteczne rozwiązania techniczne w przegrodzie dachowej oraz zasady i rodzaje wentylacji w budynku. Analizowane są także cechy materiałów izolacyjnych stosowanych jako ocieplenia dachów.

Program szkolenia podstawowego
Projektowanie i budowanie przegrody dachowej z zastosowaniem rozwiązań systemowych Braas.

Program szkolenia specjalistycznego
Komin, kosz i okap. Zasady prawidłowego wykonywania trudnych detali dachów.

Program szkolenia specjalistycznego
Karpiówka Opal wieżowa na wieżach, stożkach i krzywiznach.

Program szkolenia specjalistycznego
Karpiówka Opal na wolim oku.

Program szkolenia specjalistycznego
Blachodachówki AeroDek Quadro i AeroDek. Zasady układania.

Program szkolenia specjalistycznego
Blachodachówki AeroDek i AeroDek Quadro. Zasady układania.

Program szkolenia specjalistycznego
Zawilgocenia i wentylacja