Szkolenia dla dekarzy

Obecnie dekarze szkoleni są według siedmiu programów specjalistycznych.

Szkolenie Podstawowe „Projektowanie i budowanie przegrody dachowej z zastosowaniem rozwiązań systemowych Braas” pozwala na nabycie lub usystematyzowanie wiedzy na temat projektowania przegrody dachowej oraz budowy dachu. Podczas szkolenia szczegółowo omawiane są zasady doboru i konstruowania kolejnych warstw w przegrodzie dachowej i jej wykonywania, a także prawidłowego stosowania rozwiązań systemowych Braas. Szkolenie kierowane jest do wszystkich dekarzy - zarówno tych, którzy chcą odświeżyć wiedzę na temat przegrody dachowej jak i tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z rzemiosłem dekarskim.

Szkolenie Specjalistyczne „Komin, kosz i okap. Zasady prawidłowego wykonywania trudnych detali dachów” pozwala na nabycie lub usystematyzowanie wiedzy na temat funkcjonowania przegrody dachowej i rozwiązań systemowych Braas. Podczas szkolenia szczególny nacisk kładziony jest na omówienie i przetrenowanie poprawnych rozwiązań prawidłowego wykonania okapów, koszy i obróbek kominów. Szkolenie kierowane jest do dekarzy chcących poszerzyć wiedzę na temat rozwiązań technicznych stosowanych w trudnych detalach dachów i umożliwia przećwiczenie prawidłowego ich wykonywania.

Szkolenie Specjalistyczne „Karpiówka Opal, karpiówka Opal wieżowa na wieżach, stożkach i krzywiznach. Ocieplenia DivoDamm oraz specyfika układania dachówek płaskich .” Podczas szkolenia omawiane i trenowane są zasady układania karpiówek Opal w łuskę i koronkę, oraz zasady układania karpiówek na stożkach i krzywiznach.  Na szkoleniu omawiana jest specyfika układania dachówek płaskich (np. Tegalit, Turmalin, Reviva, Smaragd). A także omówione zostają systemy ociepleń nakrokwiowych DivoDamm. Szkolenie kierowane jest do dekarzy mających już doświadczenie w układaniu dachówek zakładkowych i chcących poszerzyć swoje umiejętności w zakresie stosowania zakładkowych dachówek płaskich, a zwłaszcza dachówki karpiówki.

Szkolenie Specjalistyczne „Karpiówka Opal na wolim oku” prowadzone w Gdańsku przeznaczone jest dla dekarzy z doświadczeniem w układaniu dachówek karpiówek i chcących poszerzyć swoje umiejętności w zakresie układania ich na wolim oku. Podczas szkolenia omawiane są zasady konstruowania wolego oka i układania na nim karpiówki Opal. Szczególny nacisk położony jest na samodzielne konstruowanie w dwóch wariantach ściany czołowej wolego oka oraz łatowanie i układanie karpiówek na wolim oku.

Szkolenie Sprzedażowe. Jest to szkolenie na którym uczestnicy uczą się zrozumienia potrzeb klienta, składania interesującej oferty i argumentacji produktowej. Uczą się także radzić sobie z wątpliwościami i pytaniami klientów. Podczas szkolenia kładziony jest duży nacisk na ćwiczenia praktyczne. Szkolenie przygotowane jest dla wykonawców chcących podnieść poziom obsługi klienta, poprawić swoje wyniki sprzedażowe i zwiększyć portfel zamówień.
Szkolenie skierowane jest do dekarzy, którzy posiadają certyfikat Braas, lub odbyli w Braasie przynajmniej szkolenie Specjalistyczne "Komin, kosz i okap. Zasady prawidłowego wykonania trudnych detali dachu".

Program szkolenia podstawowego
Projektowanie i budowanie przegrody dachowej z zastosowaniem rozwiązań systemowych Braas.

Program szkolenia specjalistycznego
Komin, kosz i okap. Zasady prawidłowego wykonywania trudnych detali dachów.

Program szkolenia specjalistycznego
Karpiówka Opal wieżowa na wieżach, stożkach i krzywiznach.

Program szkolenia specjalistycznego
Karpiówka Opal na wolim oku.

Program szkolenia sprzedażowego
Analiza potrzeb klienta. Analiza cech dachówek i akcesoriów oraz wynikających z nich korzyści. Praktyczne zastosowanie argumentacji handlowej.