Szkolenia dla dekarzy

Obecnie dekarze szkoleni są według pięciu programów specjalistycznych.

Szkolenie specjalistyczne „Sprzedażowe. Wzmacnianie umiejętności sprzedażowych BMI Braas” pozwala na nabycie nowych umiejętności i zdobycia nowych narzędzi do stosowania podczas rozmów z klientami. Podniesienie pewności siebie w rozmowach handlowych. Szkolenie kierowane jest do rzemieślników, przedsiębiorców, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności rozmów z klientami i poznać konkretne metody argumentacji.

Szkolenie specjalistyczne „Zrozumieć dach. Zawilgocenia i wentylacja w przegrodzie dachowej” przeznaczone jest dla dekarzy, którzy chcą poszerzyć i uzupełnić wiedzę na temat zawilgoceń przegród dachowych oraz rozwiązań skutecznej wentylacji. W czasie szkolenia duży nacisk kładziony jest na uporządkowanie pojęć fizycznych związanych z zawilgoceniem. W czasie szkolenia analizowane są przyczyny zawilgoceń w przegrodach dachowych. Omawiane są skuteczne rozwiązania techniczne w przegrodzie dachowej oraz zasady i rodzaje wentylacji w budynku. Analizowane są także cechy materiałów izolacyjnych stosowanych jako ocieplenia dachów.

Szkolenie specjalistyczne „Komin, kosz i okap. Zasady prawidłowego wykonywania trudnych detali dachów” pozwala na nabycie lub usystematyzowanie wiedzy na temat funkcjonowania przegrody dachowej i rozwiązań systemowych Braas. Podczas szkolenia szczególny nacisk kładziony jest na dokładne omówienie i przetrenowanie poprawnych rozwiązań w obrębie okapów, koszy i kominów. Szkolenie kierowane jest do dekarzy chcących poszerzyć wiedzę na temat rozwiązań technicznych stosowanych w trudnych detalach dachów i umożliwia przećwiczenie prawidłowego ich wykonywania.

Szkolenie specjalistyczne „Karpiówka Opal na wolim oku” prowadzone w Gdańsku przeznaczone jest dla dekarzy z doświadczeniem w układaniu dachówek karpiówek i chcących poszerzyć swoje umiejętności w zakresie układania ich na wolim oku. Podczas szkolenia omawiane są zasady konstruowania wolego oka i układania na nim karpiówki Opal. Szczególny nacisk położony jest na samodzielne konstruowanie w dwóch wariantach ściany czołowej wolego oka oraz łatowanie i układanie karpiówek na wolim oku.

Program szkolenia specjalistycznego: Sprzedażowe Wzmacnianie umiejętności sprzedażowych BMI Braas

Program szkolenia specjalistycznego: Zrozumieć Dach. Zawilgocenia i wentylacja w przegrodzie dachowej

Program szkolenia specjalistycznego: Komin, kosz i okap. Zasady prawidłowego wykonywania trudnych detali dachów

Program szkolenia specjalistycznego: Karpiówka Opal na wolim oku