Właściwości jednostka   
Długość m 50
Szerokość m 1,5
Odchyłka szerokości mm/10m <30
Waga g/m2 110 ±10
Reakcja na ogień klasa F
Odporność na przesiąkanie wody klasa W1
Współczynnik Sd m 0,02 -0,01
+0,01
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne N/50mm 220 ±20
poprzeczne N/50mm 170 ±20
Wydłużenie wzdłużne % 70 ±15
poprzeczne % 80 ±15
Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) wzdłużne N 140 ±30
poprzeczne N 160 ±30
Stabilność wymiarów <__% 2
Giętkość w niskich temperaturach oC -20
Wytrzymałość na rozciąganie po sztucznym starzeniu wzdłużne N/50mm 190 ±30
poprzeczne N/50mm 140 ±30
Wydłużenie po sztucznym starzeniu wzdłużne % 50 ±15
poprzeczne % 60 ±15
Odporność na przesiąkanie wody po sztucznym starzeniu klasa W1
Zakres temperatur  oC -40 do +80
Odporność na ciśnienie hydrostatyczne wody mm >2000