Divoroll Kompakt / Divoroll Kompakt 2S

Właściwości jednostka  
Długość m 50
Szerokość m 1,5
Odchyłka szerokości mm/10m <30
Waga g/m2 145 ±10
Reakcja na ogień klasa E
Odporność na przesiąkanie wody klasa W1
Współczynnik Sd m 0,03 -0,01
+0,01
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne N/50mm 280 ±30
poprzeczne N/50mm 230 ±30
Wydłużenie wzdłużne % 60 ±15
poprzeczne % 75 ±15
Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) wzdłużne N 180 ±30
poprzeczne N 180 ±30
Stabilność wymiarów <__% 2
Giętkość w niskich temperaturach oC -20
Wytrzymałość na rozciąganie po sztucznym starzeniu wzdłużne N/50mm 230 ±30
poprzeczne N/50mm 200 ±30
Wydłużenie po sztucznym starzeniu wzdłużne % 40 ±15
poprzeczne % 50 ±15
Odporność na przesiąkanie wody po sztucznym starzeniu klasa W1
Zakres temperatur  oC -40 do +80
Odporność na ciśnienie hydrostatyczne wody mm >3000