Gwarancje

Od ponad 60 lat dbamy o zadowolenie naszych Klientów. Oferujemy nie tylko szeroki wybór, najwyższej jakości, dachówek ceramicznych i betonowych, ale również cały system dachowy Braas. Dopuszczamy do sprzedaży tylko te produkty, które spełniają wszystkie wymagania zawarte w polskich i europejskich normach.

Od dnia 2 stycznia 2014 dokumenty gwarancyjne Braas są wystawiane bezpośrednio przez firmę BMI Braas Sp. z o.o.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi poniżej i złożenia wniosku gwarancyjnego na zakupione przez Państwa produkty Braas.

Jak otrzymać gwarancje Braas

Aby otrzymać gwarancję Braas należy złożyć wniosek gwarancyjny. Aby złożyć wniosek gwarancyjny należy podać niezbędne informacje poprzez wypełnienie wniosku gwarancyjnego na naszej stronie internetowej oraz dołączyć kopię dowodu zakupu naszych produktów.

 

 

Jak złożyć wniosek o wystawienie dokumentu gwarancyjnego

Przygotowaliśmy dla Państwa dwie drogi złożenia wniosku gwarancyjnego:

 • w formie elektronicznej, poprzez formularz na naszej stronie internetowej lub
 • w formie drukowanej, wysłanej pocztą na adres siedziby naszej firmy.

 

Aby złożyć wniosek gwarancyjny w formie elektronicznej wystarczy wypełnić formularz gwarancyjny na naszej stronie internetowej oraz dołączyć (w formie elektronicznej) kopię dowodu zakupu naszych produktów.

 

Aby złożyć wniosek gwarancyjny w formie papierowej należy:

- przygotować wydruk wniosku gwarancyjnego za pośrednictwem naszej strony internetowej.

- wysłać na adres siedziby naszej firmy (BMI Braas Sp. z o.o., ul. Wschodnia 26, 45-449, Opole z dopiskiem na kopercie Gwarancja)

dołączając dowód zakupu naszych produktów.

 

Do wypełnienia wniosku gwarancyjnego będą potrzebne następujące informacje:

 • dane adresowe
 • model dachówki, ilość, kolor
 • dane o obiekcie na którym jest ułożona dachówka
 • data zakupu
 • data zakończenia prac dekarskich
 • kopia dowodu zakupu (w formie elektronicznej  w przypadku złożenia wniosku w formie elektronicznej poprzez nasz formularz kontaktowy lub w formie drukowanej w przypadku wysłania wniosku w formie papierowej na adres siedziby naszej firmy (Monier Braas Sp. z o.o., ul. Wschodnia 26, 45-449,

Opole z dopiskiem na kopercie Gwarancja).

 

Formularz za pomocą którego można wypełnić wniosek gwarancyjny znajdą Państwo tutaj

GWARANCJA SYSTEMOWA BRAAS

To pierwsza na rynku gwarancja obejmująca swoją ochroną cały system dachowy, a więc gwarantuje funkcjonalność nie pojedynczych produktów, ale całego Systemu Dachowego Braas przez 15 lat.

 

O bezpieczeństwie i trwałości dachu nie stanowi jedynie wysokiej jakości dachówka. Najbardziej newralgiczne miejsca dachu wymagają odpowiednio dobranych wysokiej jakości akcesoriów dachowych. Zatem, aby cieszyć się spokojem przez wiele lat, należy zadbać o to, aby wszystkie elementy dachu były najwyższej jakości i były do siebie dopasowane.

Aby ułatwić klientom podjęcie często trudnego wyboru najlepszego i bezpiecznego rozwiązania, wprowadziliśmy do oferty - Gwarancję Systemową Braas. Więcej informacji na stronie:

http://www.gwarancjasystemowa.pl/

Składając wniosek o Gwarancję Systemową Braas klient otrzymuje również gwarancje na poszczególne produkty Braas objęte naszą wydłużoną gwarancją.

Formularz za pomocą którego można wypełnić wniosek gwarancyjny znajdą Państwo tutaj

Gwarancja na dachówki betonowe

Na dachówki betonowe udzielamy 30 lat gwarancji licząc od dnia zakupu. W tym okresie wymieniamy bezpłatnie dachówki, które nie spełniają wymagań normy EN 490 w zakresie przesiąkliwości i mrozoodporności, pod warunkiem ich właściwego używania (w tym ułożenia) oraz eksploatacji zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami producenta.

W ramach wymiany dachówek w okresie gwarancyjnym zobowiązujemy się przekazać bezpłatnie dachówki i pokryć także koszty transportu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce wskazane w danych adresowych budynku.

Ponadto przez okres 30 lat od daty zakupu, zobowiązujemy się do pokrycia kosztów prac dekarskich związanych z wymianą dachówek uszkodzonych na skutek działania mrozu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w miejscu wskazanym w danych adresowych budynku pod warunkiem, że prace związane z wymianą wadliwej dachówki zostaną wykonane przez nas samodzielnie, bądź przez wskazanego przez nas wykonawcę.

Wzory udzielonej gwarancji znajdą Państwo tutaj

Gwarancja na dachówki ceramiczne

Na dachówki ceramiczne Braas importowane z Niemiec udzielamy 30 lat gwarancji licząc od dnia zakupu.

W tym 30-letnim okresie gwarancji wymieniamy bezpłatnie dachówki, które nie spełniają wymagań normy EN 1304 w zakresie przesiąkliwości i mrozoodporności, pod warunkiem ich właściwego używania (w tym ułożenia) oraz eksploatacji zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami producenta.

W ramach wymiany dachówek w okresie gwarancyjnym zobowiązujemy się przekazać bezpłatnie dachówki i pokryć także koszty transportu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce wskazane w danych adresowych budynku.

 Ponadto przez okres 10 lat od daty zakupu, zobowiązujemy się do pokrycia kosztów prac dekarskich związanych z wymianą dachówek uszkodzonych na skutek działania mrozu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w miejscu wskazanym w danych adresowych budynku pod warunkiem, że prace związane z wymianą wadliwej dachówki zostaną wykonane przez nas samodzielnie, bądź przez wskazanego przez nas wykonawcę.

Wzory udzielanej gwarancji znajdą Państwo tutaj

Gwarancja na blachodachówki panelowe

Na blachodachówki panelowe AeroDek Tradition Standard, AeroDek Harenda Standard, AeroDek Unique oraz AeroDek Quadro udzielamy 30 lat gwarancji, a na AeroDek Tradition Plus oraz AeroDek Harenda Plus udzielamy 40 lat gwarancji, licząc od dnia zakupu. W okresie gwarancji – jako producent – wymieniamy bezpłatnie produkty niespełniające wymagań w zakresie wodoszczelności blachodachówki (zgodnie z normą PN-EN 14782:2008), jej odporności perforacyjnej na korozję oraz odspajania powłok, pod warunkiem właściwego ułożenia produktu oraz eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta. W ramach wymiany produktu w okresie gwarancyjnym zobowiązujemy się przekazać bezpłatnie produkt i pokryć także koszty transportu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce wskazane w danych adresowych budynku.

Ponadto, przez okres 15 lat od daty zakupu, w ramach uznanej gwarancji, zobowiązujemy się do pokrycia dodatkowo kosztów demontażu i ponownego montażu wadliwych elementów pod warunkiem, że prace związane z wymianą wadliwego produktu zostaną wykonane przez nas samodzielnie, bądź przez wskazanego przez nas wykonawcę.

Przez odspajanie powłok rozumie się samoczynne odspajanie posypki i powłoki akrylowej dla produktów AeroDek Tradition
, AeroDek Harenda. W przypadku AeroDek Unique oraz AeroDek Quadro, jako odspajanie rozumie się samoczynne odspajanie lakieru proszkowego. Gwarancja ma zastosowanie, jeżeli zjawisko odspajania występuje na powierzchni większej niż 5% powierzchni elementu.

Wzory oraz szczegółowe warunki udzielanej gwarancji znajdą Państwo:

 • dla AeroDek Tradition Standard, AeroDek Harenda Standard, AeroDek Unique oraz AeroDek Quadro tutaj
 • dla AeroDek Tradition Plus oraz AeroDek Harenda Plus tutaj

GWARANCJA NA TAŚMĘ WAKAFLEX 2

Na taśmę Wakaflex 2 Braas udzielamy 20 lat gwarancji licząc od dnia zakupu. 

W tym 20 - letnim okresie gwarancji wymieniamy bezpłatnie taśmę Wakaflex 2, w przypadku gdy nie będzie ona spełniała wymagań wodoszczelności pod warunkiem jej właściwego używania (w tym ułożenia) i eksploatacji zgodnie z jej przeznaczeniem oraz zaleceniami producenta zawartymi w instrukcjach montażu. 

W ramach wymiany taśmy Wakaflex 2 w okresie gwarancyjnym zobowiązujemy się dostarczyć taśmę bezpłatnie i pokryć także koszty transportu na miejsce na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazane w danych adresowych budynku. 

Gwarancja nie dotyczy połączeń wykonanych przez rzemieślnika: taśmy z kominem, taśmy z taśmą, taśmy z powierzchnią dachówki, ani trwałości koloru.

 

Wzory udzielanej gwarancji znajdą Państwo tutaj

GWARANCJA NA PAPĘ BRAAS-BIT PREMIUM SBS

Na papę Braas-Bit Premium SBS udzielamy 20 lat gwarancji licząc od dnia zakupu. W tym 20-letnim okresie gwarantujemy, że papa Braas-Bit Premium SBS – ułożona zgodnie z instrukcjami montażu producenta* pod pokryciem dachowym wykonanym z dachówki ceramicznej, dachówki betonowej lub blachodachówki, użytkowana zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta, spełni wymogi hydroizolacyjności zgodnie z normą EN 13707:2004+A2:2009. Dodatkowo gwarantujemy, że w okresie 2-letnim, licząc od dnia zakupu, nieprzykryta pokryciem dachowym papa Braas-Bit Premium SBS (użytkowana w tym okresie jako pokrycie tymczasowe) - ułożona zgodnie z instrukcjami montażu producenta* i użytkowana zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta* - również spełni wymogi hydroizolacyjności zgodnie z normą EN 13707:2004+A2:2009.

Wzór udzielanej gwarancji znajdą Państwo tutaj

GWARANCJA NA FOLIE WSTĘPNEGO KRYCIA - MEMBRANY DACHOWE
DIVOROLL MAXIMUM+ 2S, DIVOROLL TOP RU, DIVOROLL UNIVERSAL+ 2S, DIVOROLL KOMPAKT 2S

Na wybrane membrany dachowe Braas licząc od dnia zakupu udzielamy:

 • 15 lat gwarancji dla membran Divoroll Maximum+ 2S oraz Divoroll Top RU
 • 10 lat gwarancji dla membran Divoroll Universal+ oraz Divoroll Kompakt 2S

W okresie gwarancji wymieniamy bezpłatnie membranę, w przypadku gdy nie będzie ona spełniała wymogu hydroizolacyjności zgodnie z normą PL EN 13859 (klasa W1) pod warunkiem jej właściwego używania (w tym ułożenia) i eksploatacji zgodnie z jej przeznaczeniem oraz zaleceniami producenta zawartymi w instrukcjach montażu.

W ramach wymiany membrany objętej gwarancją zobowiązujemy się wymienić produkt obarczony wadą oraz pokryć koszty robocizny poniesione w związku z demontażem i ponownym montażem membrany dachowej w miejscu wskazanym w danych adresowych budynku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wzory udzielanej gwarancji i warunki szczegółowe znajdą Państwo:

 • dla membran Divoroll Maximum+ 2S oraz Divoroll Top RU tutaj
 • dla membran Divoroll Universal+ oraz Divoroll Kompakt 2S tutaj