Rozwój pracowników

Indywidualne osiągnięcia pracowników poddawane są ocenie w trakcie Rozmowy Rozwijającej (Ocena Roczna). Promujemy inicjatywę, kreatywność oraz pracę zespołową. Wyniki tej oceny są wiodącym dokumentem wspierającym podejmowanie decyzji dotyczących przyszłości pracowników.

Szkolenia są narzędziem do rozwoju umiejętności indywidualnych i grupowych. Pomagają rozwijać zarówno zachowania, jak i wiedzę, umożliwiając pracownikom osiąganie sukcesów oraz realizowanie się w pracy, co efektywnie wspiera działalność biznesową firmy. 

Programy szkoleniowe oferowane przez Monier obejmują szkolenia wprowadzające dla nowych pracowników, szkolenia BHP, szkolenia korporacyjne, kursy kwalifikacyjne, kursy językowe, szkolenia rozwijające umiejętności społeczne, zarządcze, umiejętności handlowe, finansowe, jakościowe oraz techniczne.

Każdy ma wpływ na swoją ścieżkę zawodową w firmie. Naszym celem jest stwarzanie pracownikom możliwości rozwoju ich umiejętności zawodowych poprzez zdobywanie różnorodnych doświadczeń, co bezpośrednio przekłada się na zapewnienie sukcesu firmy.