Aplikuj

Osoby zainteresowane pracą, jak i praktyką mogą przesyłać CV i list motywacyjny przez cały rok drogą elektroniczną na adres: rekrutacja.pl@bmigroup.com lub wysyłając pocztą dokumenty aplikacyjne do Działu Personalnego z dopiskiem "Praca", "Praktyka" lub "Staż".

Prosimy o zamieszczenie klauzuli:

"Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn.29.08.97r. Dz. U. nr 133 poz. 883, Dz. U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami)”.