Kariera w BMI Braas

Dążymy przede wszystkim do wytworzenia bliskiej więzi pracowników z firmą, identyfikacji pracowników z celami firmy oraz stworzenia dobrej atmosfery w pracy. Sukces naszej firmy zależy od sukcesów naszych pracowników. Staramy się poznawać możliwości naszych pracowników i stale rozwijać ich kompetencje:

  • Zatrudniamy z perspektywą długoletniej pracy w firmie

  • Oferujemy możliwość ciągłego doskonalenia oraz udział w szkoleniach rozwijających kompetencje zawodowe

  • Prowadzimy system oceny rocznej dla pracowników

  • Realizujemy staże i praktyki dla absolwentów

  • Działamy w zgodzie z naszymi zasadami zawartymi w Kodeksie Postępowania

Ponadto wszystkim pracownikom zapewniamy atrakcyjny pakiet socjalny oraz oferujemy opiekę medyczną.

Zobowiązujemy się do zapewnienia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy swoim pracownikom i do prowadzenia działalności w bezpieczny sposób.

Zdrowie i bezpieczeństwo są kluczowymi wartościami, które muszą być wcielane w życie we wszystkich obszarach naszej działalności.