Połączenia dachu ze ścianą

Boczne połączenie-dach ocieplony

Boczne połączenie-dach nieocieplony

Równoległe połączenie-dach ocieplony