Inne

Mur ogniowy

Wklęsłe załamanie połaci

Mansarda

Załom dachu, wer.1

Załom dachu, wer.2