Kontakt

BMI Braas Sp. z o.o.
Ul. Wschodnia 26
45-449 Opole
e-mail: info-braas.pl@bmigroup.com

NIP: 734-00- 18-178, NIP UE: PL 7340018178,
KRS: 0000097246 (Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS)
Kapitał zakładowy: 180 042 000 PLN.

SEKRETARIAT ZARZĄDU: Tel.: 77 541 20 00

INFOLINIA: Tel.: 801 900 555, dla telefonów komórkowych: 22 481 39 86

FORMULARZ KONTAKTOWY

KOORDYNATORZY TECHNICZNO – HANDLOWI

DLA DYSTRYBUTORÓW