Konkurs „Zmień eternit na dachówkę” został zakończony.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za ciekawe hasła, zaangażowanie i pomysłowość. Wpłynęło do nas wiele interesujących propozycji.

Zwycięskie hasło konkursu „Na dachówkę BRAAS zmieniasz tylko raz!”

Zwycięzcy konkursu „Dach eternitowy zmienimy Ci na Braasa zdrowy”

I nagroda – Wymiana eternitowego pokrycia dachowego na pokrycie dachowe z dachówki cementowej Braas Celtycka

  • Halina Brylak


II nagroda – Aparat fotograficzny marki Samsung NV3

  • Józef Kozłowski
  • Jerzy Chabros
  • Lidia i Jan Norbert
  • Anna Kania

 
III nagroda – Czajnik bezprzewodowy SIEMENS TW911P2

  • Maria Goszcz
  • Elżbieta Majchrowicz
  • Henryk Lemańczyk
  • Mirosława Sikora
  • Joanna Jędruszczak

 

Zgodnie z §3 pkt 7 Każdy ze Zwycięzców ma prawo zrezygnować z nagrody w terminie do 7 dni licząc od dnia otrzymania informacji o przyznaniu nagrody, w przypadku rezygnacji późniejszej, Zwycięzca będzie zobowiązany do zwrotu na rzecz Monier Sp. z o.o. kosztów związanych z w/w nagrodą.

NAGRODY

Nowy dach w dachówce BRAAS!!!
Nowy dach w dachówce BRAAS!!!
Cyfrowe aparaty fotograficzne!
Cyfrowe aparaty fotograficzne!
Czajniki bezprzewodowe!
Czajniki bezprzewodowe!