ZMNIEJSZONY POTENCJAŁ ZAGROŻENIA MIKROPYŁAMI

Toksyczną szkodliwość dla zdrowia ludzkiego powodowaną mikropyłami ocenia się przy pomocy potencjału zagrożenia mikropyłami. Również w tym przypadku bilans dachówki betonowej wykazuje ok. 50 % mniejsze obciążenie środowiska mikropyłami niż ma to miejsce w przypadku dachówek ceramicznych.

Instytut Ekologii w ramach oceny potencjału zagrożenia mikropyłami zwrócił uwagę na to, że brak jest informacji o zakresie eksploatacji surowców mineralnych.