ZMNIEJSZONY POTENCJAŁ TWORZENIA EFEKTU CIEPLARNIANEGO

Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego to możliwy wkład produktu w proces ogrzewania warstw powietrza położonych blisko ziemi oraz mórz, zwany również procesem globalnego ocieplenia. Wszelkiego rodzaju emisje dotyczące efektu cieplarnianego podawane są w tak zwanych ekwiwalentach dwutlenku węgla (ekwiwalentach CO2). Eko-bilans wykazuje, iż w przypadku pokrycia dachu dachówkami betonowymi uwalnianych jest zauważalnie mniej ekwiwalentów CO2, niż ma to miejsce w przypadku użycia dachówek ceramicznych.

Szczególnie wyraźnie widać to na przykładzie przeciętnego domu jednorodzinnego o powierzchni dachu 160 m2: W przypadku pokrycia dachu dachówkami ceramicznymi powstaje ok. 3.400 kg ekwiwalentów CO2, natomiast w przypadku dachówek betonowych tylko ok. 1.550 kg. Oznacza to ok. 55 % mniej gazów cieplarnianych.

Ten korzystny bilans CO2 wyjaśnić można procesem wypalania: podczas wypalania cała dachówka ceramiczna musi zostać ogrzana do wysokiej temperatury. W przypadku dachówek betonowych odpowiedniej temperatury wymaga tylko środek wiążący, czyli cement. A mniejsze zużycie energii powoduje również mniejszą emisję CO2.