ZAPOBIEGANIE KWAŚNYM DESZCZOM

Substancje zanieczyszczające w powietrzu, takie jak dwutlenek siarki czy też tlenek azotu, w połączeniu z wodą deszczową przekształcane są w kwasy przedostające się w formie kwaśnych deszczy do gruntów i wód powierzchniowych. Jednym ze skutków jest wymieranie lasów. Oddziaływanie emisji substancji wywołujących zakwaszenie określane jest mianem potencjału zakwaszenia i mierzone jest w ekwiwalentach dwutlenku siarki (ekwiwalentach SO2).

Uwzględniając potencjał zakwaszenia, dachówki betonowe są opcją zdecydowanie korzystniejszą niż dachówki ceramiczne. Przyczyna: ze względu na mniejsze zużycie energii podczas produkcji dachówek betonowych w porównaniu z produkcją dachówek ceramicznych uwalnianych jest mniej niż połowa ekwiwalentów SO2.