ODCIĄŻENIE EKOSYSTEMÓW

Wzbogacenie gleby i wód powierzchniowych w azot i fosfor określane jest mianem potencjału przenawożenia lub eutrofizacji. Obie substancje mają charakter nawozów i w przypadku wrażliwych ekosystemów, np. jezior mogą prowadzić do zakłócenia równowagi ekologicznej.

Dachówki betonowe charakteryzują się jedynie ok. połową potencjału przenawożenia. Przyczyną jest fakt, iż podczas produkcji dachówek betonowych w wyniku zmniejszonego zużycia energii uwalniane są również mniejsze ilości azotu i fosforu.