MNIEJSZE ZUŻYCIE ENERGII

W procesie dostarczania surowców, produkcji, pakowania i wysyłki dachówek betonowych zużywa się jedynie ok. 30 % energii zużywanej w tym samym zakresie w odniesieniu do dachówek ceramicznych. Taki jest wynik badań skumulowanego zużycia energii, które odzwierciedla ilość energii potrzebnej do produkcji, transportu, składowania i sprzedaży danego produktu przy uwzględnieniu wszystkich surowców i procesów produkcyjnych.

Przyczyna: w przypadku dachówek ceramicznych energia zużywana jest głównie do wypalania całej dachówki, a w przypadku dachówek betonowych największy udział w zużytkowaniu energii ma proces dostarczenia surowca (produkcja cementu).