MNIEJ SMOGU LETNIEGO

Obciążenie powietrza spowodowane dużą koncentracją ozonu w warstwach atmosfery leżących blisko ziemi jest nielubianym zjawiskiem charakterystycznym dla ciepłych pór roku, znanym pod pojęciem smogu letniego. Zdolność do przyczyniania się do wytwarzania ozonu w pobliżu ziemi określana jest więc odpowiednio mianem potencjału wkładu w smog letni lub potencjału fotooksydacji.

Również w tej kategorii uwidaczniają się pro-ekologiczne zalety dachówki betonowej. Szczególnie duże znaczenie dla tej kategorii oddziaływania na środowisko mają stosunkowo długie drogi dostawy dachówek ceramicznych.