EMISJA RTĘCI DO ATMOSFERY

Tylko w zakresie emisji rtęci do atmosfery dachówki betonowe okazują się być gorsze od dachówek ceramicznych. Podstawę takiej oceny stanowi zachodząca podczas produkcji cementu emisja substancji pochodzących z zanieczyszczeń paliw lub części składowych surowców. Wartości tych emisji są jednak w poszczególnych cementowniach różne, przy czym zdaniem Instytutu Ekologii należy unikać nadinterpretacji przedstawionych różnic.

Instytut podczas dokonywania oceny, jak sam przyznaje, poczynił założenia, które tendencyjnie postawiły dachówkę z betonu na gorszej pozycji niż dachówkę ceramiczną.