EKO-BILANS DACHÓWEK

Instytut Ekologii z Fryburga w ramach eko-bilansu dokonał porównania dachówek Braas wyprodukowanych z betonu i dachówek ceramicznych z gliny. Zebrane, przeanalizowane i ocenione zostały wpływy produktów na obciążenie środowiska naturalnego na każdym etapie ich produkcji. Ekobilans odpowiada wytycznym międzynarodowej normy DIN EN ISO 14040 ff. Określa ona sposób definiowania ram badań oraz sposób prezentacji bilansu, określenia oddziaływania produktów na środowisko oraz ich naukowej oceny. Instytut Ekologii nie tylko określił pojedyncze aspekty negatywnego wpływu produktów na środowisko pojawiające się od momentu wydobycia i dostarczenia surowców poprzez sam proces produkcji i pakowania do czasu transportu gotowych wyrobów, ale porównał również wszystkie najważniejsze potencjalne negatywne wpływy dachówek betonowych i ceramicznych na powietrze, wodę i glebę. W badaniach pomocne były jednolite warunki ramowe: obie grupy produktów służą tym samym celom, w identyczny sposób układane są na dachach i pełnią taką samą funkcję ochrony budynków i ich mieszkańców przed warunkami atmosferycznymi. Wszystkie wartości eko-bilansu bazują na surowcach i materiałach faktycznie stosowanych w naszych zakładach.

Instytut Ekologii stwierdza:

Ogólnie rzecz biorąc, z punktu widzenia Instytutu Ekologii można wyciągnąć wniosek, że przy uwzględnieniu kwestii ochrony środowiska dachówki betonowe
są rozwiązaniem lepszym niż dachówki ceramiczne

Więcej >>