Braas DivoDamm Top


DIVODAMM TOP

Wysokowydajny element izolujący do zastosowania w nowym budownictwie i do remontów dachów, aby z możliwie najniższą grubością materiału izolacyjnego osiągnąć maksymalne właściwości izolacyjne. Element układa się jako izolację całopowierzchniową  ponad  krokwiami, przez co hamuje on mostki cieplne i może być rozkładany bez deskowania.

 

 

Materiał:Twarda pianka PUR/PIR z obustronną
warstwą aluminium i górnym obiciem
z trójwarstwowej taśmy wstępnego krycia
klasy UDB-A z polipropylenu 
Przewodnictwo cieplne:WLS 022 (ƛ = 0,022 W/mK) 
Wymiary:1240 x 2400 mm (wymiary zewnętrze)
1220 x 2380 mm (wymiar obliczeniowy)
Grubość materiału:80 mm do 160 mm
Palność:Klasa E
Kolor:Zielony z czarnym nadrukiem
Połączenie zawijane (płyta):Połączenie na pióro i wpust
Zakładka (taśma):Zintegrowany pasek samoklejący
Sztuk/jednostka sprzedaży:


Grubość 80 mm15 płyt na paletę około 43,56 m2
(wymiar montażowy)
Grubość 100 mm12 płyt na paletę około 34,84 m2
(wymiar montażowy)
Grubość 120 mm10 płyt na paletę około 29,04 m2
(wymiar montażowy)
Grubość 140 mm8 płyt na paletę około 23,23 m2
(wymiar montażowy)
Grubość 160 mm7 płyt na paletę około 20,33 m2
(wymiar montażowy)