Zalety dachówki ceramicznej

Trwałość

Dachówki ceramiczne RuppCeramika najlepiej sprawdzają się w przypadku dachów spadzistych. Warto ich użyć także w przypadku pokrywania dachu z dużą ilością załamań czy lukarn, nie wymagają bowiem przycinania przy dopasowy-waniu do kształtu dachu. Dachówki ceramiczne to materiał o wysokich parametrach technicznych. Charakteryzują się odpornością na oddziaływanie czynników atmosferycznych, takich jak deszcz czy wahania temperatury. Są również niepalne. Ze względu na swój ciężar (39-65 kg/m˛ pokrycia) pokrycie ceramiczne wymaga zastosowania odpowiednio wytrzymałej konstrukcji dachowej - elementy więźby muszą mieć duże przekroje. Jednak dzięki wadze dachówek ceramicznych zyskujemy pewność, że wichury i porywiste wiatry nie zniszczą pokrycia. Zerwanie takiej dachówki przez wiatr jest bowiem bardzo trudne.
Pokrycie z dachówek ceramicznych zapewnia także dobry mikroklimat w pomieszczeniach. Dzięki porowatej strukturze dachówek ceramicznych materiał ten jest wysoce paroprze-puszczalny - dzięki temu dach "oddycha".
Kolejną ich zaletą jest zdolność dużej akumulacji ciepła, co powoduje że temperatura zewnętrzna nie jest przekazywana do wnętrza budynku.
Cechuje je także odporność na promieniowanie słoneczne oraz dobra dźwiękoszczelność, co z kolei daje użytkownikowi kom-fortową ciszę nawet w czasie największych ulew.
Dachówki RuppCeramika charakteryzują się niską nasiąkli-wością i przesiąkliwością, co wpływa na wysoką odporność na działanie czynników atmosferycznych takich jak deszcz, czy wahania temperatuty. Trwałość dachówek potwierdza 20-le-tnia gwarancja, obejmująca również mrozodoporność.

Kompletny system

Ważną cechą wyróżniającą firmę Lafarge Dachy spośród innych oferentów dachówek ceramicznych jest bogactwo nie ceramicznych elementów systemowych składających się na kompletny system dachowy, pozwalający na wykonanie najbardziej skomplikowanych dachów przy użyciu detali od jednego producenta, dopasowanych funkcjonalnie i kolo-rystycznie. Wśród tych elementów znajdują się takie, które związane są ściśle z modelem jak np. dachówka przeciw-śniegowa czy dachówka pod stopień lub ławę kominiarską dostępne oczywiście dla wszystkich modeli i kolorów, jak również elementy uniwersalne, do których zaliczamy różnego rodzaju taśmy uszczelniające kalenicę, grzbiety, styki ze ścianą lub kominem, folie dachowe, kosze dachowe, klamry do gąsiorów i dachówek, płotki przeciwśniegowe, ławy kominiar-skie oraz wiele innych.

Wytrzymałość i ekologia

Dachówki RuppCeramika są produktami przyjaznymi środowisku i człowiekowi. Głównym surowcem używanym do produkcji dachówki ceramicznej jest glina odpowiednio przygotowana i uszlachetniona. Następnie glina poddawana jest procesowi homogenizacji polegającym na rozdrobnieniu i rozmieszaniu w celu stworzenia plastycznej masy. Formowanie z masy glinianej dachówek może odbyć się dwiema metodami - ciągnienia lub wytłaczania. Pierwszym sposobem produkuje się tradycyjne dachówki karpiówki, zaś drugim, bardziej skomplikowanym, modele o kształcie wymagającym wytłoczenia na prasach stemplowych. Uformowane dachówki są suszone, a następnie powlekane płynną warstwą glinki szlachetnej lub glazurowane. Zyskują wtedy właściwą barwę i powłokę ochronną. Na koniec dachówki są wypalane w piecu w bardzo wysokiej temperaturze. Ostateczny produkt tworzy wyjątkowo trwałe i wytrzymałe na warunki atmosferyczne pokrycie dachowe.

Jakość

Dachówki RuppCeramika spełniają wszystkie wymagania zawarte w normach polskich. Uzupełnieniem normy są certyfikaty wydawane przez akredytowane do tego labo-ratoria badawcze. Wszystkie produkty produkowane przez RuppCeramikę w Polsce spełniają wymagania Polskiej Normy, posiadają Certyfikaty na Znak Bezpieczeństwa "B" oraz Certy-fikaty Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. Odpowiednio dobrana mieszanka glin pozwala na osiągnięcie jednolitej, ciepłej barwy wypalonych dachówek. Skomputeryzowany w swej znacznej części proces produkcyjny daje gwarancję wysokiej jakości na każdym etapie wytwarzania produktu.
Niezmiernie istotną cechą jest posiadanie kompleksowego systemu kontroli jakości zarówno na poszczególnych fazach wytwarzania, jak też produktu gotowego. Lafarge Dachy posiada własne laboratorium, w którym codziennie dokonuje się serii badań, począwszy od gliny a skończywszy na gotowym do wysyłki towarze. Niezależnie od własnego laboratorium, dachówki cyklicznie poddawane są testom w laboratoriach zewnętrznych krajowych i zagranicznych.

Estetyka

System dachowy RuppCeramika obejmuje szereg dachówek kształtowych i akcesoriów dachowych. Ponad 1000 elemen-tów tworzy najbardziej dopracowany system na rynku, dający gwarancję trwałości, właściwego funkcjonowania.

Indywidualność

Oferta Lafarge Dachy to bogaty pod względem kształtu i kolorystyki zestaw dachówek ceramicznych. Pozwalający stworzyć wiele aranżacji dachu w różnych stylach. Przy zasto-sowaniu naszych modeli można zrealizować pomysł na ory-ginalny dach, który naturalnie będzie się wkomponowywał w otaczający krajobraz.

Łatwość konserwacji

Pokrycia z dachówek ceramicznych nie wymagają konserwacji podczas całego okresu eksploatacji. Dzięki małym rozmiarom poszczególnych elementów łatwo można dokonywać wymiany uszkodzonych dachówek lub wstawić okna połaciowe. Jako jedyny producent w Polsce Lafarge Dachy uruchomiła linię dachówki barwionej w masie. Nowy sposób barwienia dachówek stosuje się w przypadku dwóch wersji kolorys-tycznych - brązowej oraz antracytowej. Technologia ta poz-wala zwiększyć estetykę pokrycia dachowego poprzez zabarwienie masy glinianej. Takie rozwiązanie pozwala przez wiele lat zachować harmonijną i intensywną kolorystykę dachu. Zabieg barwienia w masie podnosi estetykę dachu oraz zwiększa poczucie ekskluzywności poprzez uzyskanie lepszej stabilności kolorystyki. Od teraz maskowanie przyciętych bo-ków dachówek o ciemnych barwach nie będzie już konieczne, a drobne uszkodzenia powierzchni dachu pozostaną niewi-doczne. Tak więc wprowadzenie nowej technologii produkcji umożliwia otrzymanie produktu o nowym standardzie jakościo-wym.