Informujemy, że na dachówkach ceramicznych RuppCeramika importowanych z Niemiec na następujacych modelach: Rubin 13V, Granat, Turmalin, Opal, Opal żłobkowany może być wytłoczony logotyp Braas.