Gwarancje

Od ponad 50 lat dbamy o zadowolenie naszych Klientów. Oferujemy szeroki wybór, najwyższej jakości, dachówek ceramicznych i betonowych. Dopuszczamy do sprzedaży tylko te produkty, które spełniają wszystkie wymagania zawarte w polskich i europejskich normach.

Od dnia 2 stycznia 2014 dokument gwarancyjny na dachówki Braas (ceramiczne i betonowe) oraz wybrane akcesoria dachowe jest wystawiany bezpośrednio przez firmę Monier Braas Sp. z o.o.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi poniżej i złożenia wniosku gwarancyjnego na zakupione przez Państwa produkty Braas.

Jak otrzymać gwarancje na dachówki Braas

Aby otrzymać gwarancję na dachówki Braas należy złożyć wniosek gwarancyjny.

Aby złożyć wniosek gwarancyjny należy podać niezbędne informacje poprzez wypełnienie wniosku gwarancyjnego

na naszej stronie internetowej oraz dołączyć kopię dowodu zakupu naszych produktów.

Jak złożyć wniosek o wystawienie dokumentu gwarancyjnego

Przygotowaliśmy dla Państwa dwie drogi złożenia wniosku gwarancyjnego:

 • w formie elektronicznej, poprzez formularz na naszej stronie internetowej lub
 • w formie drukowanej, wysłanej pocztą na adres siedziby naszej firmy.

 

Aby złożyć wniosek gwarancyjny w formie elektronicznej wystarczy wypełnić formularz gwarancyjny

na naszej stronie internetowej oraz dołączyć (w formie elektronicznej) kopię dowodu zakupu naszych dachówek.

 

Aby złożyć wniosek gwarancyjny w formie papierowej należy:

- przygotować wydruk wniosku gwarancyjnego za pośrednictwem naszej strony internetowej.

- wysłać na adres siedziby naszej firmy (Monier Braas Sp. z o.o., ul. Wschodnia 26, 45-449, Opole z dopiskiem na kopercie Gwarancja)

dołączając dowód zakupu naszych produktów.

 

Do wypełnienia wniosku gwarancyjnego będą potrzebne następujące informacje:

 • dane adresowe
 • model dachówki, ilość, kolor
 • dane o obiekcie na którym jest ułożona dachówka
 • data zakupu dachówki
 • data zakończenia prac dekarskich
 • kopia dowodu zakupu (w formie elektronicznej  w przypadku złożenia wniosku w formie elektronicznej

poprzez nasz formularz kontaktowy lub w formie drukowanej w przypadku wysłania wniosku w

formie papierowej na adres siedziby naszej firmy (Monier Braas Sp. z o.o., ul. Wschodnia 26, 45-449,

Opole z dopiskiem na kopercie Gwarancja).

 

Formularz za pomocą którego można wypełnić wniosek gwarancyjny znajdą Państwo tutaj

Gwarancja na dachówki betonowe

Na dachówki betonowe udzielamy 30 lat gwarancji licząc od dnia zakupu. W tym okresie

wymieniamy bezpłatnie dachówki, które nie spełniają wymagań normy EN 490 w zakresie przesiąkliwości i

mrozoodporności, pod warunkiem ich właściwego używania (w tym ułożenia) oraz eksploatacji zgodnie

z ich przeznaczeniem i zaleceniami producenta.

W ramach wymiany dachówek w okresie gwarancyjnym zobowiązujemy się przekazać bezpłatnie dachówki

i pokryć także koszty transportu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce wskazane

w danych adresowych budynku.

Ponadto przez okres 30 lat od daty zakupu, zobowiązujemy się do pokrycia kosztów

prac dekarskich związanych z wymianą dachówek uszkodzonych na skutek działania mrozu na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej w miejscu wskazanym w danych adresowych budynku pod warunkiem, że prace

związane z wymianą wadliwej dachówki zostaną wykonane przez nas samodzielnie,

bądź przez wskazanego przez nas wykonawcę.

 

Wzory udzielonej gwarancji znajdą Państwo tutaj

Gwarancja na dachówki ceramiczne

Na dachówki ceramiczne Braas importowane z Niemiec udzielamy 30 lat gwarancji licząc od dnia zakupu.

W tym 30-letnim okresie gwarancji wymieniamy bezpłatnie dachówki, które nie spełniają wymagań normy EN 1304

w zakresie przesiąkliwości i mrozoodporności, pod warunkiem ich właściwego używania (w tym ułożenia)

oraz eksploatacji zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami producenta.

W ramach wymiany dachówek w okresie gwarancyjnym zobowiązujemy się przekazać bezpłatnie dachówki

i pokryć także koszty transportu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce wskazane

w danych adresowych budynku.

 Ponadto przez okres 10 lat od daty zakupu, zobowiązujemy się do pokrycia kosztów

prac dekarskich związanych z wymianą dachówek uszkodzonych na skutek działania mrozu na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej w miejscu wskazanym w danych adresowych budynku pod warunkiem, że prace

związane z wymianą wadliwej dachówki zostaną wykonane przez nas samodzielnie,

bądź przez wskazanego przez nas wykonawcę.

 

Wzory udzielanej gwarancji znajdą Państwo tutaj

GWARANCJA NA TAŚMĘ WAKAFLEX 2

Na taśmę Wakaflex 2 Braas udzielamy 20 lat gwarancji licząc od dnia zakupu. 

W tym 20 - letnim okresie gwarancji wymieniamy bezpłatnie taśmę Wakaflex 2, w przypadku gdy nie będzie ona spełniała wymagań wodoszczelności pod warunkiem jej właściwego używania (w tym ułożenia) i eksploatacji zgodnie z jej przeznaczeniem oraz zaleceniami producenta zawartymi w instrukcjach montażu. 

W ramach wymiany taśmy Wakaflex 2 w okresie gwarancyjnym zobowiązujemy się dostarczyć taśmę bezpłatnie i pokryć także koszty transportu na miejsce na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazane w danych adresowych budynku. 

Gwarancja nie dotyczy połączeń wykonanych przez rzemieślnika: taśmy z kominem, taśmy z taśmą, taśmy z powierzchnią dachówki, ani trwałości koloru.

 

Wzory udzielanej gwarancji znajdą Państwo tutaj.

GWARANCJA NA FOLIE WSTĘPNEGO KRYCIA - MEMBRANY DACHOWE
DIVOROLL MAXIMUM+ 2S, DIVOROLL TOP RU, DIVOROLL UNIVERSAL+ 2S, DIVOROLL KOMPAKT 2S

Na wybrane membrany dachowe Braas licząc od dnia zakupu udzielamy:

 • 15 lat gwarancji dla membran Divoroll Maximum+ 2S oraz Divoroll Top RU
 • 10 lat gwarancji dla membran Divoroll Universal+ oraz Divoroll Kompakt 2S

W okresie gwarancji wymieniamy bezpłatnie membranę, w przypadku gdy nie będzie ona spełniała wymogu hydroizolacyjności zgodnie z normą PL EN 13859 (klasa W1) pod warunkiem jej właściwego używania (w tym ułożenia) i eksploatacji zgodnie z jej przeznaczeniem oraz zaleceniami producenta zawartymi w instrukcjach montażu.

W ramach wymiany membrany objętej gwarancją zobowiązujemy się wymienić produkt obarczony wadą oraz pokryć koszty robocizny poniesione w związku z demontażem i ponownym montażem membrany dachowej w miejscu wskazanym w danych adresowych budynku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wzory udzielanej gwarancji i warunki szczegółowe znajdą Państwo:

 • dla membran Divoroll Maximum+ 2S oraz Divoroll Top RU tutaj
 • dla membran Divoroll Universal+ oraz Divoroll Kompakt 2S tutaj